Rok szkolny 2016/2017

Przewodniczący: Katarzyna Pograniczna

Z – ca przewodniczącego: Anna Gurdziel

Skarbnik: Anna Buńko

Sekretarz: Bożena Gleń

Komisja rewizyjna: Anna Lewczyk, Bożena Patro, Katarzyna Sarzyńska

Rok szkolny 2015/2016

Przewodniczący: Katarzyna Lis

Z – ca przewodniczącego: Anna Gurdziel

Skarbnik: Anna Buńko

Sekretarz: Bożena Gleń

Członkowie: Sylwia Krupczak, Marzena Kubaj, Bożena Patro

Rok szkolny 2014/2015

Przewodniczący: Danuta Pokarowska

Z – ca przewodniczącego: Elżbieta Lis

Skarbnik: Anna Buńko

Sekretarz: Bożena Gleń

Członkowie: Marzena Kubaj, Mariola Lisiczka, Bożena Patro

Rok szkolny 2013/2014

Przewodniczący: Danuta Pokarowska

Z – ca przewodniczącego: Elżbieta Lis

Skarbnik: Anna Patro

Sekretarz: Bożena Gleń