Pracownicy

mgr inż. Jadwiga Patro

dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki

mgr Bogdan Antolak

nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Jadwiga Burdzań

nauczyciel nauczania zintegrowanego

mgr Natalia Dołomisiewicz

nauczyciel nauczania indywidualnego

mgr Wiesława Gałka

nauczyciel nauczania zintegrowanego

mgr Bogusław Koś

nauczyciel matematyki

mgr Wiesława Larwa

nauczyciel przyrody, zajęć komputerowych i bibliotekarz

mgr Dorota Mazurek

nauczyciel religii, plastyki i muzyki, społeczny zastępca dyrektora szkoły

mgr Dominika Postrzech- Mazurek

nauczyciel języka angielskiego

mgr Anna Sereda

nauczyciel języka angielskiego

mgr Małgorzata Sereda

nauczyciel nauczania przedszkolnego

mgr Zofia Zając

nauczyciel języka polskiego i historii

mgr Barbara Gałka

pracownik obsługi

Elżbieta Lis

pracownik obsługi

Jan Patro

konserwator