Certyfikat Szkoły Gotowej na TIK

W roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Podstawowa  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Różańcu Drugim brała udział w programie „Aktywna edukacja”, który był  realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Program miał na celu przekazanie informacji pomagających określać potrzeby szkoły w zakresie wyboru i zarządzania sprzętem oraz infrastrukturą sieciową, podniesienie jakości nauczania i uczenia się różnych przedmiotów  przy wykorzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych, współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy nauczycielami.

 

 

Certyfikat za udział w V edycji Projektu Edukacyjnego „Szkoła Dobrze Wychowana” Fundacji Solidarności Obywatelskiej.

czerwiec, 2014